Buy Online Banner

Notis Polisi Peribadi


Kerajaan Malaysia telah mewartakan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA) yang bertujuan untuk mengawal selia pengumpulan, penyimpanan, pemprosesan dan penggunaan segala data peribadi. PDPA melibatkan semua sektor swasta yang megawal selia pemprosesan data peribadi dalam transaksi komersial.

Profil Korporat

Dengan usaha yang berterusan selama 20 tahun untuk menggabungkan pengurusan syarikat dengan budaya tradisi Cina, Perfect telah mendirikan satu “Budaya Dasar” yang unik, satu budaya Perfect yang unik dimana telah menyatukan pengeluaran Penyelidikan & Pembangunan, jualan dan perkhidmatan pelanggan.
IBU PEJABAT PERFECT CHINAPerfect Times e-Newsletter